Opština Bogatić je danas raspisala – Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2020/2021. godinu. Pogledajte uslove konkursa, potrebna dokumenta, rok za podnošenje prijava, dodele, visinu i isplate stipendija.

USLOVI KONKURSA

Za postignute izuzetne rezultate tokom studiranja na visokim školama, fakultetima i akademijama čiji je osnivač Republika Srbija, Predsednik opštine Bogatić dodeljuje i odobrava nastavak korišćenja stipendija za školsku 2020/2021. godinu studentima koji su prvi put upisali zimski semestar odgovarajuće godine studija i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, i koji, odnosno čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bogatić. Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine studija koji su srednju školu završili kao nosioci diplome „Vuk Karadžić“ dobitnici su nagrada i priznanja sa republičkih i saveznih takmičenja, proglašeni su za učenika generacije u svojoj školi, kao i studenti od II do V ( i VI) godine osnovnih studija koji u toku redovnog školovanja postignu prosečnu ocenu najmanje 8,00 za svaku godinu studija.

Studentu korisniku stipendije za predhodnu školsku godinu koji je upisao narednu godinu studija odobrava se nastavak korišćenja stipendije za tekuću školsku godinu, u skladu s uslovima konkursa.

POTREBNA DOKUMENTA

Studenti koji su korisnici stipendija podnose dokaz o upisanom zimskom semestru tekuće godine studija, postignutom uspehu i visini prosečne ocene položenih ispita prema nastavnom planu i programu visokoškolskih ustanova na kojima studiraju.

Ostali studenti, učesnici konkursa, podnose sledeća dokumenta:

1. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i visini ocene položenih ispita po godinama studiranja ( listing položenih ispita );

2. Nosioci dipolome „Vuk Karadžić“ overenu fotokopiju diplome;

3. Fotokopije ličnih karata svih članova domaćinstva ili štampane podatke sa elektronskih ličnih karata;

4. Izjavu o kućnoj zajednici (kod notara – donosi stranka)

5. Dokaze o prihodima članova domaćinstva za period januar-jun tekuće godine i to:

– Katastarski prihodi (traži se po službenoj dužnosti)
– Prihodi od zanastva i samostalnih delatnosti Poreska uprava – (traži se po službenoj dužnosti)
– Lični dohodak – iz Institucije zaposlenog 01.01.2020.-30.06.2020. (donosi stranka)
– Penzije i invalidnine – Fond penzionog i invalidskog osiguranja osiguranika 01.01.2020.-30.06.2020. (donosi stranka)
– Nezaposleni – Nacionalna služba zapošljavanja (službeno se traži)
Studenti, vojnici i sl. – odgovarajući dokazi nadležnog organa (donosi stranka)

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. do 15. novembra 2020. godine

Konkursna dokumenta za dodelu  stipendija za školsku 2020/2021. godinu podnose se u navedenom roku Odeljenju za opštu upravu, zajedničke poslove društvene delatnosti – sobi 37 u zgradi opštine Bogatić, dok su  stari korisnici u obavezi da ranije dostave dokumenta da bi bili ispoštovani rokovi za isplatu novembarske stipendije (najkasnije do 01.11.2020. godine).

Odeljenje za opštu upravu, zajdeničke poslove i društvene delatnosti posle isteka konkursnog roka uz sačinjen spisak prijavljenih studenata dostaviće Predsedniku opštine Bogatić podneta konkursna dokumenta prema upustvu – postupku sprovođenja konkursa.

Konkursna dokumenta podneta od neovlašćenih lica, nepotpuna i neblagovremena, neće biti razmatrana.

Podneta dokumenta se ne vraćaju.

DODELA STIPENDIJA

Konkursom se dodeljuje 5 stipendija za tekuću školsku godinu i to:

2 stipendije iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka
2 stipendije iz oblasti društvenih i humanitarnih nauka
1 stipendija iz oblasti umetnosti
 

Prilikom  odlučivanja o dodeljivanju stipendija Predsednik opštine Bogatić će u slučaju postojanja kandidata koji ispunjavaju identične školske uslove, ceniti materijalno stanje kandidata. Predsednik opštine, po isteku konkursnog roka  odlučuje o dodeli i odobravanju isplata studentskih stipendija za tekuću školsku godinu, prema listi kandidata.

Rezultati sprovedenog konkursa kandidatima će se dostaviti pismeno na kućnu adresu.

Predsednik opštine Bogatić sa studentima kojima je odobrena stipendija zaključuje Ugovor o stipendiranju.

ISPLATA I VISINA STIPENDIJE

Studentu se odobrava isplata stipendije za vreme trajanja redovne nastave na visokoškolskoj ustanovi na kojoj studira. Novčani iznos odobrene stipendije za tekuću godinu isplaćuje se tokom cele kalendarske godine, odnosno do isteka apsolventskog staža. Mesečni iznos stipendije po korisniku određuje Predsednik opštine Bogatić u zavisnosti od opredeljenih budžetskih sredstava. Odobrena stipendija isplaćuje se preko ovlašćene banke u kojoj je student u obavezi da otvori štedni račun na svoje ime i dostavi fotokopiju istog Odeljenju za opštu upravu, zajedničke poslove i društvene delatnosti. Korisniku se obustavlja isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, prestankom redovnog školovanja, prestankom školovanja, gubljenjem prava na upis u naredni semestar i ako prosečna ocena iz predhodne godine studija bude manja od 8,00.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Odeljenju za opštu upravu, zajedničke poslove i društvene delatnosti, sobi 37, tel: 015/7786-126, l.122 i na zvaničnom sajtu opštine www.bogatic.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *