Dana 03.02.2021. godine održana je sedma sednica Skupštine opštine Bogatić. Odbornici su razmatrali ukupno 13 tačaka dnevnog reda. 
 
Predlog Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava procentu učešća i uslovima pod kojima opština Bogatić učestvuje u sufinansiranju aktivnosti održavanja i unapređenja svojstava zgrada, predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o određivanju vršilaca komunalnih delatnosti i načinu poveravanja obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Bogatić, kao i predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa opštine Bogatić za 2020. godinu su kao prve tri tačke dnevnog reda usvojene jednoglasno sa 27 glasova prisutnih. 
 
Pred odbornicima su se našle i tri tačke dnevnog reda koje su se odnosile na delokrug poslova Javnog komunalnog preduzeća „Bogatić“ Bogatić: Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Bogatić“ Bogatić o odobravanju kreditnog zaduženja Javnog komunalnog preduzeća „Bogatić“, Bogatić kod Komercijalne banke a.d., za nabavku novog kamiona-autofekalne cisterne, predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava subvencija iz budžeta opštine Bogatić za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Bogatić“, Bogatić i predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Bogatić“, Bogatić za 2021. godinu. 
Odbornici su usvojili i predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom delova kat.parc. broj 526 i 527 u K.O. Klenje radi okončanja izgradnje trotora u MZ Klenje.
 
Imenovana je Ljiljana Jurišić, diplomirani socijalni radnik iz Bogatića za vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad „Bogatić“ u Bogatiću na period koji ne može biti duži od godinu dana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *