Dana 17. 12. 2020. godine, sa početkom u 11 časova u maloj sali Skupštine opštine Bogatić održana je 6. sednica Opštinskog veća opštine Bogatić. Članovi Opštinskog veća razmatrali su ukupno 10. tačaka dnevnog reda. Prisutno je bilo osam članova Opštinskog veća, a sednicom je predsedavao predsednik Opštinskog veća Milan Damnjanović.

Najznačajnija tačka dnevnog reda bila je utvrđivanje predloga Odluke o budžetu opštine Bogatić za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.  

Prilikom obrazlaganja ove tačke dnevnog reda, predsednik opštine Bogatić Milan Damnjanović rekao je da je opštinski budžet za 2021. godinu projektovan na 837 miliona dinara, da je planiran na realnim osnovama i da u sebi ima dve komponente – socijalnu, jer je usmeren na poboljšanje životnog standarda  građana i razvojnu, jer je veliki deo novca opredeljen za kapitalne investicije. Između ostalog, novim budžetom predviđeno je izdvajanje od 50 hiljada dinara za svako novorođeno dete, takođe, opredeljeno je 8 miliona dinara za subvecionisanje kredita poljoprivrednicima, a 3 miliona preduzetnicima za istu svrhu. 

Kako bi se učinio dodatni iskorak na polju komunalne infrastrukture, za izradu projekata proširenja vodovodne i kanalizacione mreže određena je pozicija od 12 miliona dinara. Predviđeno je ulaganje u putnu infrastrukturu, kroz asfaltiranje i šljunčenje puteva i izgradnju trotoara. Po rečima predsednika opštine primarni zadatak prilikom planiranja budžeta je bio taj da se izbegne situacija u kojoj se opština nalazila tokom čitave ove godine u kojoj nije bila u mogućnosti da redovno ispunjava svoje preuzete obaveze, a sve zbog usvajanja preambicioznih, nerealnih i neostvarivih budžeta iz prethodnih godina, pre svega onih iz 2019. i 2020. godine. 

Dodatna otežavajuća okolnost u ovoj godini, a koju niko nije mogao predvideti i na nju uticati je pandemija koronavirusa koja se i te kako odrazila na sam budžet opštine na prihodovnoj strani.
Takođe, članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i Kabineta predsednika opštine Bogatić za 2021. godinu. Jednoglasno je usvojena druga izmena i dopuna Finansijskog plana Opštinske uprave opštine Bogatić, kao i Opštinskog pravobranilaštva opštine Bogatić, predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Bogatić i Skupštine opštine Bogatić za 2020. godinu.

Doneto je Rešenje o utvrđivanju godišnjeg odmora Branku Daniloviću iz Klenja, načelniku Opštinske uprave opštine Bogatić za 2020. godinu.

Među tačkama dnevnog reda bio je predlog Odluke o izmeni Odluke o naknadama za rad, putnim troškovima  i drugim primanjima odbornika, članova Opštinskog veća, radnih tela  i komisija opštine Bogatić, kao i utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji  poslova u Centru za socijalni rad opštine Bogatić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *