Opština Bogatić za četiri usluge godišnje se iz budžeta izdvaja 11,7 miliona dinara. Podršku i pomoć imaju odrasle osobe sa mentalnim smetnjama, deca sa invaliditetom, stari i bolesni kroz četiri usluge: pomoć u kući, dnevni boravak, stanovanje uz podršku i lični pratilac.

Odbornici Skupštine opštine Bogatić su 2015. godine usvojili odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite. Lokalna samouprava je tako ispunila zakonsku obavezu, a u dokumentu je navedeno više usluga socijalne zaštite koje mogu da budu dostupne pojedinim kategorijama stanovništva. Do tada su samo prava u oblasti socijalnih usluga bila jedini segment ovog važnog društvenog područja delovanja lokalne samouprave, a naročito jednokratne novčana pomoć. U kratkom periodu počela je realizacija nekoliko usluga socijalne zaštite u zajednici, čime je lokalna samouprava pokazala društvenu odgovornost, a na zadovoljstvo brojnih korisnika koji su se uverili u podršku sredine u kojoj žive.
Odlukom su predviđene usluge: privremeni smeštaj žrtava porodičnog nasilja – smeštaj u sigurnu kuću, socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, dnevni boravak za decu, omladinu i odrasla lica sa smetnjama u razvoju, dnevni boravak za odrasla i stara lica i klubovi, pomoć u kući, savetodavno-terapijske i pravne usluge i usluge sos telefona i lični pratilac deteta.
Sedam godina kasnije Opština Bogatić je među vodećim lokalnim samoupravama po broju usluga, pa je sada najveći zadatak njihovo unapređenje, ali i obaveza da se započne sa realizacijom ostalih koje su istaknute kao neophodne.

„Dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama, stanovanje uz podršku, pomoć u kući i usluge ličnog pratioca – to su usluge koje su već razvijene i za koje se iz budžeta lokalne samouprave i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka pitanja i socijalnu zaštitu svake godine izdvaja više sredstava. Ove godine u budžetu je za njihovu realizaciju izdvojeno 11,7 miliona dinara“, kažu u opštini Bogatić.
Najveću korist imaju osobe sa invaliditetom, metalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama, kojima je dostupnost ovih usluga otvorila prozor u svet, olakšala i znatno unapredila kvalitet života.
Stanovanje uz podršku je usluga koja je omogućena osobama sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama sa ciljem da im se omogući da postignu što veći stepen samostalnosti i omogući kvalitetniji život u zajednici, bez smeštaja u ustanove i domove.
Negovateljice godišnje više hiljada radnih časova provedu pomažući stare i bolesne pružajući usluge pomoći u kući, dok je najmlađima sa invaliditetom omogućena usluga lični pratilac zahvaljujući kojoj nisu isključeni iz sistema obrazovanja već redovno pohađaju školu.
„Veoma značajan segment usluga socijalne zaštite lokalna samouprava će još više razvijati i sa tim procesom istovremeno i podizati na viši nivo osposobljenost lokalnih institucija i pojedinaca za pružanje podrške osobama koje su na margini ili su im ove usluge neophodan oslonac. U tom cilju opština Bogatić je partner u brojnim projektima koji doprinose smanjenju diskriminacije i socijalne isključenosti pripadnika ranjivih“, istakli su u opštini Bogatić.

(Izvor: D. G. / Mačvapres)

By Bogatić Info

Nezavisni informativni portal - Vesti iz opštine Bogatić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *