Povodom, 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zgrada Skupštine opštine Bogatić je u znak razumevanja i podrške ženama žrtvama nasilja, osvetljena narandžastom bojom.

„Verujem da ćemo ovom bojom, koja simbolizuje borbu protiv nasilja nad ženama, ukazati društvu na ovaj problem kao i da ćemo da podsetimo da nasilje nad ženama, ali i na bilo kim drugim nije dozvoljeno. 


Naša obaveza je da o ovome problemu ne pričamo samo kada se ono desi ili isključivo na današnji dan, već to mora postati svakodnevna tema. Neprestano ukazivanje na postojanje problema će neminovno dovesti do određenih iskoraka i vidljivih pomaka, kako u zaštiti žrtava, tako i kroz utvrđivanje odgovornosti učinioca, ali i propusta nadležnih institucija. Treba, pre svega, ohrabriti žene koje su žrtve nasilja da prijave svaki oblik napada na njihovu ličnost, bez obzira na njegov karakter, odnosno, da li je u pitanju fizički, seksualni, psihološki ili ekonomski. 

Opština Bogatić će da pruži direktnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje, a koja nemaju primanja, tako što ćemo im materijalno pomoći. Želimo na taj način da ih postepeno vratimo u društveni život nakon pretrpljene torture i straha.“, napisao je predsednik opštine Bogatić Milan Damnjanović na svojoj oficijalnoj fejsbuk stranici.
Nasilje nad ženama i devojkama jedno je od najrasprostranjenijih, najupornijih i najrazornijih kršenja ljudskih prava u svetu i ostaje uglavnom neprijavljeno zbog nekažnjivosti, tišine, stigme i srama koji se vezuje za njega.

Manifestuje se u fizičkom, seksualnom i psihološkom obliku, uključujući: nasilje od strane intimnih partnera (nasilje, psihološko zlostavljanje, silovanje u braku); seksualno nasilje i uznemiravanje (silovanje, prinudni seksualni činovi, neželjeni seksualni čin, seksualno zlostavljanje dece,prisilni brak, uznemiravanje na ulici, sajber uznemiravanje); trgovina ljudima (ropstvo, seksualno iskorišćavanje); sakaćenje ženskih genitalija i dečji brak.

Deklaracija o sprečavanju nasilja nad ženama koju je donela Generalna skupština UN-a 1993. godine, definiše nasilje nad ženama kao bilo koji čin rodno zasnovanog nasilja koji rezultira fizičku, seksualnu ili psihološku štetu ili patnju ženama, uključujući pretnje takvim delima, prinudu ili samovoljno lišavanje slobode, bilo da se dešava u javnom ili u privatnom životu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *