Pomoć u kući, stanovanje uz podršku, dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama, lični pratilac – usluge su socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave i dostupne korisnicima, a od nedavno i besplatni pravni zastupnik. Opština Bogatić je lider u Mačvanskom okrugu i godinama prednjači i na nivou Republike po uslugama i pravima socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave. Ove usluge olakšavaju život osobama koje bi inače ostale na margini, a naročito osobama sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama i deci sa invaliditetom.
U Centru za socijalni rad pre dve godine je počela da radi Kancelarija za lokalne usluge.
„Tri značajne usluge na lokalnom nivou se realizuju u saradnji sa Karitasom. Radi dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama, organizovana je pomoć u kući za stare i bolesne korisnike, kao i stanovanje uz podršku“, istakla je Ljiljana Jurišić, direktorka Centra za socijalni rad.
Uslugu ličnog pratioca takođe finansira lokalna samouprava iz budžeta, a korisnici su deca koja pohađaju školu i imaju različite forme invaliditeta.
„Svake godine je, na žalost, više dece kojima je potreban lični pratilac, što je lokalna samouprava prepoznala i u skladu sa tim se izdvaja više novca za ovu uslugu. U ovom trenuktu osmoro dece koristi uslugu ličnog pratioca. Kancelarija za lokalne usluge obrađuje dokumentaciju, vrši procenu, sagledava potrebe korisnika i donosi rešenje“, dodala je Jurišić.
Poslednjih nekoliko godina je aktuelna izgradnja zgrade Centra za socijalni rad. Novi prostor bi omogućio efikasniji stručni rad i komfor za stranke.
„Neophodno je da svako ima sopstvenu kancelariju jer bi se time obezbedio osnovni princip u radu – poverljivost. Sa strankama se u različitim predmetima razgovara o intimnim i temama koje su tiču porodice koji bi trebalo da budu poverljivi, a to je nemoguće ako imate cirkulaciju drugih stranaka. Značajno je i da dobijemo novi prostor gde bi se organizovala viđanja roditelja i dece u kontrolisanim uslovima“, kaže Ljiljana Jurišić.
Opština finansira i uslugu besplatnog pravnog zastupnika koji je podrška licima u stanju socijalne potrebe. On sastavlja sve pravne podneske besplatno i angažuje se na pokretnju krivičnih postupaka, prijavama za zaštitu žrtava nasilja u porodici, kao i postupka lišavanja poslovne sposobnosti.
Centar za socijalni rad je za sveukupne rezultate nagrađen Plaketom opštine Bogatića povodom 10. septembra, Dana opštine. Stručna, profesionalna i ljudska posvećenost korisnicima socijalnih usluga je svakodnevni posao 16 zaposlenih, od kojih je 5 angažovano na sprovođenju lokalnih usluga socijalne zaštite.

(Izvor: D. G. / Mačvapress)

By Bogatić Info

Nezavisni informativni portal - Vesti iz opštine Bogatić

2 thoughts on “U Centru za socijalni rad Bogatić dostupne i lokalne usluge socijalne zaštite”
  1. Ljiljana Jurišić je naša Crnobarka. Seljačka deca su najbolja deca. Nema kome nije pomogla. Svi smo zadovoljni i uvek daje jednokratnu pomoć.

  2. Ništa bez seljačkog deteta. Seljak seljaka samo razume.
    Dok naša deca beže u grad, sve pohvale što je direktorka odlučila da nastavi da živi u selu, i da seljanima pomaže. Srećan praznik nje ima u selu, i njoj i deci koja će jednog dana da oru naše plodne njive, prave med i odgajaju bikove i svinje. Muška deca su potrebna selu, neka su joj živa i zdrava.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *