Oznaka: Opština Bogatić i francuska kompanija GeoSaFe sprovode istraživanje termalnih izvora na postojećim geotermalnim bušotinama